Overlevingsinstinct

Een kudde zebra’s heeft vele ogen en oren om de omgeving in de gaten te houden, voedsel op te sporen en voor elkaar te zorgen. Dat is een veilige omgeving.
Wanneer je als zebra een beetje anders bent dan de andere, en buiten de kudde gezet wordt, sta je alleen op de steppe. Met slechts de eigen zintuigen kan deze zebra nooit al het gevaar in de gaten houden, eten zoeken en is er geen andere zebra die steun geeft. Alleen zijn is dan levensgevaarlijk.
Om dat te voorkomen is aanpassen noodzakelijk. Het overlevingsinstinct grijpt dan in. Dat is geen bewuste keuze, zo is een zoogdier geprogrammeerd.
Voor ons mensen is het niet anders, wij zijn tenslotte ook zoogdieren. Wanneer we in onze jeugd met te korten worden geconfronteerd grijpt ook bij ons het overlevingsinstinct in; onderdrukken we boosheid, vertonen we vermijdingsgedrag, trekken we ons terug, etc.

We onderdrukken ons natuurlijke gedrag waar de opvoeder niet mee om kan gaan, om de kans zo groot mogelijk te maken dat we bij de kudde (gezin van herkomst) kunnen blijven. Naar onze werkelijkheid vertaald; om de kans op verzorging, dus overleven, zo groot mogelijk te laten zijn. Omdat het een instinct is doen we deze aanpassing onbewust. Zelfs een baby kan zich op deze manier al aanpassen.
Wanneer we volwassen worden is deze instinctieve aanpassing nog steeds actief. We hebben het zo lang en vaak ingezet dat we het ongemerkt toepassen en bijv. boosheid blijven onderdrukken of vermijdend gedrag blijven vertonen. Dat kan ons in het volwassen leven in de weg gaan zitten. Invloed hebben op relaties die we aangaan of op ons zelfbeeld.
Gelukkig kan je in massagetherapie jouw te korten en instinctieve aanpassing onderzoeken zodat deze niet meer de onbewuste invloed op je keuzes in het leven hebben. Zodat je vrij bent en je eigen onaangepaste zelf kan zijn.