Privacyverklaring praktijk Hans van Driel, holistische massagetherapie

In deze verklaring wil ik je laten weten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens. Ik leg niet meer informatie vast dan voor ons contact en mijn dienstverlening nodig is. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld als dit wettelijk vereist is of voor de dienstverlening noodzakelijk.

Als je mijn website praktijkhansvandriel.nl bezoekt, dan bekijk je verschillende pagina’s. Daarbij laat je online sporen achter. Ook via e-mail en/of het aangaan van een therapietraject worden persoonlijke gegevens gedeeld. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als ondernemer ben ik verplicht om je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Zorgvuldig en vertrouwelijk
Ik gebruik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De mailbox werkt met versleutelde (TLS) verbinding en is beveiligd met een wachtwoord.
Welke persoonsgegevens betreft het?
Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op de website. Als je therapie bij mij afneemt, dan bewaar ik ook andere persoonlijke gegevens zoals je adres, geboortedatum, of dat wat nodig is voor de begeleiding. Daarover in Therapiedossier meer.
Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de ‘dienstverlening’ te kunnen uitvoeren (therapie). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. Alle gegevens die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.
Wat er niet gebeurt met je gegevens
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen.
Gegevens delen met derden
Je persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Bank, vanwege verwerking van betalingen
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
 • Boekhouder/Belastingadviseur, vanwege eventuele inzage in facturen met adresgegeven

Met deze ‘verwerkers’ zijn/worden overeenkomsten afgesloten waarin privacy-voorwaarden zijn vastgelegd. 
Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Op mijn website zijn alleen technische en functionele cookies te vinden om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, maar niet je IP-adres.
Via de instellingen van je internetbrowser kun je eerder opgeslagen informatie verwijderen.
Google Analytics op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke IP-adres is geanonimiseerd.
Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbare HTTPS-verbinding met Secure Socket Layer (SSL)-certificaat.

Therapiedossier

Verplicht bij therapie in kader wet WGBO
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG en bij RBCZ, en houd me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening. 
Je dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over jouw sitatuatie en gegevens over het begeleidingsproces. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Toegang tot therapiedossier
Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische/psychische gegevens en zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als jouw begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in dat dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik in geval van waarneming, tijdens mijn (ongeplande) afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je verzekeringsnummer en geboortedatum
 • De datum/data van de sessie
 • Een korte omschrijving, zoals bijvoorbeeld ‘massagetherapie sessie’ (met bijbehorende prestatiecode)
 • De kosten van de sessie

Contact

Hans van Driel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben te bereiken via e-mail: contact@praktijkhansvandriel.nl of 06 - 83 53 40 29.